, ,

Fujitsu fi-7160 rəngli ADF ilə simplex/duplex skaner


Kağız ölçüsü
Skan sürəti
Kağız tutumu
Günlük scan həcmi
Min ADF: 50.8 mm x 54 mm – Max ADF: 216 mm x 355.6 mm
60 səh/dəq (simplex) / 120 səh/dəq (duplex)
80 vərəqə qədər
9 000 səh

Bir neçə obrazın müəyyənləşdirilməsi, avtomatik rəng aşkarlama, boş səhifələrin
buraxılması, hamarlaşdırma, rəngin təmizlənməsi, dəliklərin yox edilməsi, təsvirin
əyriliyinin aradan qaldırılması. Skan edilmiş fayılların PDF, PowerPoint, Word,
Excel formatlara çevirlməsi imkanı

Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email