, ,

Kağızməhvedici İdeal 8280 c/c


Qəbul hissəsi
Kəsmin eni
Məxfilik dərəcəsi
Məhv edilən vərəqlərin sayı (80 qr/m2)
Səbətin Həcmi
Məhv edilən digər materiallar
220 mm
4×10 mm
4
150 vərəq
30l
sancaq, plastik kart, CD/DVD

Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email