Əskinas detektoru “PRO CL 12 LPM” Dünya ölkələrinin valyutalarının yoxlanması; AZN, USD, EUR)
Əskinasların həqiqiliyini kompleks şəkildə yoxlanması;
Əskinasın maqnit elementinin yoxlanması;
Ultrabənövşəyi deteksiya;
Ağ işığın yarıb keçən spektrində yoxlanması;
Əskinasın həndəsi quruluşunun təyin olunması;
Əskinasların yelpik və dəst şəkli vəziyyətində həqiqiliyin təyin olunması;
A4 formatlı sənədlərin yoxlanmasının rahatlığı;
Detektordan kənarda istifadə oluna bilən ağ işıq

Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email