,

Dəftər Oyal Plus A5, 12 vərəq, хətli, yumşaq üzlük


Ticarət markası – Oyal Plus
Bərkitmə – Qısqaclar
Format – A5
Kağız – Ofset

Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email