, ,

Kağız məhvedici Ideal 2604 c/c


Kəsmin eni
Kəsmə növü
Məxfilik dərəcəsi
Məhv edilən vərəqlərin sayı (80 qr/m2)
Səbətin Həcmi
Məhv edilən digər materiallar
2×15 mm
cross cut
P-5
13-15 vərəq
100l
skoba

Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email