, ,

Kitab skaneri Fujitsu ScanSnap SV600


Kağız ölçüsü
Skan sürəti
A3-B6
normal rejim rəngli/boz 150 dpi, monoxrom: 300 dpi 3 san/səh, yüksək rejim
rəngli/boz: 300 dpi, monoxrom: 600 dpi 3 san/səh

Vizit kart, post kart, double məktub, plastik kart skan etmə, avtomatik sənəd ölçüsünü aşkarlama, rəng aşkarlama, kiçik ölçülü sənədləri aşkarlama
Skan edilmiş fayılların PDF, PowerPoint, Word, Excel formatlara çevirlməsi imkanı

Email
WhatsApp
Phone
WhatsApp
Phone
Email